HF085

1/35 PBV302 B/C スウェーデン 高機動装甲兵員輸送車

価格:26,000円 / 28,600円(税込)

詳細

デカール付属
レジン製